شرکت مشاور صنعت ستاره شرق، توانسته است در حوزه نوسازی از طریق بومی سازی، پروژه های بزرگ و موفقی را در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اجرایی نماید. سیاست کلی بخش تحقیق و توسعه در مقوله بومی سازی برق و ابزار دقیق، در چارچوب عملیاتی زیر تعریف میگردد: 1- شناسایی ماژول یا سیستم از طریق تجربه و شناخت شرکتها و یا معرفی از طریق متقاضی 2- تعامل با متخصصان و کاربران و تشکیل گروه مشترک کاری 3- شناسایی و مطالعه کامل عملکرد ماژول و سیستم 4- تعیین هزینه و سرمایه گذاری در پروژه، در این خصوص شرکت در جهت ایجاد اعتماد و کاهش ریسک برای متقاضی، ریسک کامل سرمایه گذاری را پذیرفته و بدون اخذ هیچگونه هزینه، پرونده پروژه را فعال می نماید. بدیهی است هزینه پروژه که شامل پژوهش، زمان کاری و طراحی و ساخت میگردد بر عهده شرکت بوده و در پایان با ارائه سیستم یا ماژول به طور کامل و کسب رضایت مشتری، متقاضی درخواست نیاز و خرید خواهد نمود. 5- تولید متناسب با نیاز با بالاترین کیفیت و ارائه گارانتی و همچنین خدمات و پشتیبانی کامل


برق - ابزار دقیق